Nieuw Laravel-project opstarten

Om een Laravel project te starten zijn PHP en Composer nodig. Ik ga er van uit dat PHP al geinstalleerd is. Om composer te installeren kun je volgende opdrachten gebruiken (getest op Raspbian 8 Jessie):

wget -O composer-setup.php https://getcomposer.org/installer
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
rm -rf composer-setup.php

Na succesvolle installatie van Composer kun je een Laravel project aanmaken:

composer create-project laravel/laravel <projectnaam>

Om project met naam dennisbor-laravel te maken gebruik je dus volgende opdracht:

composer create-project laravel/laravel dennisbor-laravel

Na enige tijd is het project aangemaakt en is de subfolder met de projectnaam aangemaakt. Open de map via:

cd dennisbor-laravel

Je kunt het project nu starten met volgende opdracht:

php artisan serve

Er wordt nu getoond hoe het project te bereiken is:

[Sun May 16 13:03:56 2021] PHP 8.0.5 Development Server (http://127.0.0.1:8000) started

Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je via je huidige webserver het project kunt bereiken, zorg er dan wel voor dat de ‘/public’ map de root-map wordt.

Belangrijk is ook dat de webserver kan schrijven naar de mappen ‘storage’ en ‘bootstrap/cache’.

Geroote Toon in de Apple Woning-app

Na het rooten van je Toon verlies je natuurlijk de bediening op afstand via de Toon-app van Eneco. Nu zijn er wel alternatieven voor oa Android maar voor Apple is er nog weinig te vinden. Om toch de thermostaat via een Apple-apparaat te kunnen bedienen, is het mogelijk om deze via Homebridge te koppelen.

Wat heb je nodig?

  • een apparaat waar Homebridge op draait, bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Met Homebridge kun je apparaten die niet standaard compatible zijn met Apple HomeKit toch verbinden.
  • wat Linux kennis.
  • het IP-adres van je geroote Toon.

Installeer de ‘homebridge-rootertoon’ plugin voor homebridge met het volgende commando:

npm install -g --unsafe-perm homebridge-rootedtoon

Open het configuratiebestand van HomeBridge. Ik ben meerdere locaties van het configuratiebestand tegengekomen. In mijn huidige installatie was de locatie /var/lib/homebridge/config.json.

nano /var/lib/homebridge/config.json

Voeg de accessoire ‘RootedToon’ toe aan het configuratiebestand.

{
   "accessory": "RootedToon",
   "name": "Toon Thermostaat",
   "apiroute": "http://192.168.0.XXX",
   "maxTemp": 25,
   "minTemp": 15,
   "manufacturer": "Eneco",
   "model": "RootedToon",
   "serial_number": "xxx.xxx.xxx.xxx"
}

Achter ‘apiroute’ vul je ‘http://’ gevolgd door het IP-adres van je geroote toon in. Achter ‘maxTemp’ kun je de maximaal instelbare temperatuur instellen, achter ‘minTemp’ kun je de minimaal instelbare temperatuur instellen.

Sla het bestald op en herstart homebridge:

systemctl restart homebridge

In de Woning-app heb je nu een nieuwe accessoire, instelbaar tussen de opgegeven temperaturen!

Pond[CTRL] Update

Na een van de laatste updates waarbij de uptime doorgegeven werd aan de API, werd duidelijk dat de firmware 1 of 2 keer per dag herstart werd zonder duidelijke reden. Binnen 10 seconden werkt de module weer na een herstart, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Er wordt nu een herstart-reden doorgegeven aan de API en bij een /get-aanvraag, waardoor ik hopelijk de reden kan achterhalen.

Debug toont nu ‘4’, waarbij de reden van herstart volgens onderstaande tabel een ‘software reset’ was. Dit klopt en was na bijwerken naar firmware versie 1222.

Ondanks dat ‘4’ natuurlijk een numerieke waarde is, wordt deze in het JSON-resultaat als string weergegeven. De reden hiervan is dat de ‘debug’-parameter alle mogelijke informatie, opgeslagen als string, kan bevatten.

Tabel met mogelijke redenen, opgave van fabrikant WiFi-module (Espressif).
Huidige firmwareversie: 1222

Pond[CTRL] Update

Kleine update gemaakt, waarbij de resterende voederpauze-tijd nu beschikbaar is. Deze wordt vanaf nu ook in de online app weergegeven.

Er wordt nu ‘Feed’ samen met de resterende tijd weergegeven in plaats van enkel ‘Feeding’. Dit is mogelijk door de nieuwe parameter ‘feedpause_remaining’ in een /get-aanvraag.
Huidige firmwareversie: 1221

Pond[CTRL] Update

Een kleine update geschreven waarbij de huidige tijd in uren, minuten en seconden toegevoegd wordt aan de ontvangen data in een /get-aanvraag. Hierbij kwam ik er achter dat de tijdzone offset natuurlijk geen rekening houdt met zomer- en wintertijd. Iets om over na te denken: in wintertijd heb je namelijk te maken met UTC+1 (offset 3600 seconden), maar in de zomer UTC+2 (offset 7200 seconden). Wordt vervolgd.

De parameters time_hours, time_minutes en time_seconds zijn toegevoegd en worden berekend aan de hand van timestamp.
Huidige firmwareversie: 1219

Pond[CTRL] Update

Optie toegevoegd tot het wijzigen van de externe UPnP-poort. Een herstart is nodig om de wijzigingen door te voeren maar deze wordt na bijwerken automatisch uitgevoerd.

Toegevoegde optie ‘External UPnP port number’.
De router toont het gewijzigde poortnummer. Het kan tot enkele minuten duren voordat dit bijgewerkt is.
De /get opdracht toont nu ook ‘externalport’.
Huidige firmwareversie: 1211

Pond[CTRL] Update

Vandaag een aantal updates doorgevoerd:

  • Synchronisatie met timeserver als voorbereiding op schakelen dmv timers. Als timeserver wordt standaard pool.ntp.org gebruikt, maar dit is te wijzigen naar elke gewenste server. Er kan een tijdzone opgegeven worden (offset vanaf UTC, zowel positief als negatief) voor lokalisatie.
  • Er werd bij een actieve verbinding met Pond[CTRL] elke seconde gecontroleerd op updates. Dit is natuurlijk totaal onnodig. Dit gebeurt nu eens per minuut en buiten de verbinding tussen client en Pond[CTRL] om.
  • Duur van voederpauze nu instelbaar van 0 – 65535 seconden.
  • De module is nu te herstarten via de knop ‘Restart’.
Nieuwe ‘System settings’ waar duur van voederpauze, tijdzone en tijdserver opgegeven kunnen worden. Via dit scherm kan ook de module herstart worden.
Output van /get vanaf Pond[CTRL], waarin timeserver, timestamp timestamp_without_offset, timezone_offset en feedpause_duration toegevoegd zijn sinds de laatste update.
Huidige firmwareversie: 1201

Eerstvolgende actie wordt het toevoegen van systeem-instelling ‘External UDP-port’, waardoor het mogelijk moet zijn om meerdere Pond[CTRL]-systemen achter één router te kunnen benaderen.