PondCTRL – Live test #1

[iframe src="https://www.dennisbor.com/temporary/20190423_test1.php"]

Uiteindelijke conclusie na 24 uur testen:

PondCTRL was tijdens deze eerste test vrij stabiel. Met 98,92% geregistreerde meetwaarden durf ik deze eerste test vrij succesvol te noemen. Tijdens deze 24 uur is het eenmaal voorgekomen dat er een vreemde waarde uit de sensor gelezen werd, waardoor de hoogst gemeten waarde op 251,3┬░C uit kwam. Om foutieve sensorwaarden te filteren, zal ik in een update een filterfunctie schrijven, welke bij een afwijking van meer dan een bepaald percentage, de meting negeert.

Voorlopige conclusie na 10 uur testen:

Stabiele WiFi verbinding op ongeveer 15 meter tussen PondCTRL en router (RSSI van -78 dBm, signaalsterkte 44% *). De webinterface is toegankelijk en werkt naar behoren.

Er zijn totaal 98.73% aan meetwaarden naar de IoT-API gelogd. De software van PondCTRL is zo ingesteld dat er elke 5 seconden gelogd wordt. Meetresultaten laten zien dat de interval vrijwel altijd 5 seconden bedraagt, soms 4 of 6 (gemiddeld nog steeds 5 – kan te maken hebben met de vertraging naar de server) en een enkele keer 10 seconden (1 meetpunt wordt dan overgeslagen).

De test berekende de gemiddelde meetwaarde in eerste instantie onjuist. PondCTRL en de IoT-API werken met BCD (Binary Codec Decimals) waarbij middels een query het gemiddelde genomen werd (SELECT AVG). Dit is veranderd in een query waarbij alle meetwaarden opgehaald worden in de testperiode, waarna de som van alle waarden (geconverteerd van BCD naar normaal decimaal) gedeeld wordt door het aantal testpunten.

*) Berekening signaalsterkte is gebaseerd op de volgende formule: signaalkwaliteit = 2 * (dBm + 100)

Actiepunten volgende test

De volgende test wil ik als volgt uitbreiden:

  • Testsoftware op PondCTRL waarbij elke 30 seconden een relais geschakeld wordt, om de invloed van schakelen op het apparaat en eventuele storingen te testen.
  • Op elk van de drie relais een verbruiker aansluiten (bijvoorbeeld een lamp), zodat de invloed van stroomverbruik op het apparaat zichtbaar wordt.
  • Een separate test, waarbij het WiFi-bereik getest wordt. Het idee is om PondCTRL op een powerbank aan te sluiten en de signaalsterkte per afstand te registreren.
  • Test op stroomverbruik (watt), uiteraard zonder aangesloten verbruikers, om het verbruik van PondCTRL zelf te testen.