Update 08.01.2020

Ondanks weinig online updates, heb ik de afgelopen tijd toch flink wat vooruitgang geboekt. De volgende zaken werken nu:

  • Pond[CTRL] versie 3.3 werkt zoals verwacht met aansluitingen voor 2 pH- en 2 temperatuursensoren en een vlotterschakelaar en vijf schakelbare stekkers. Stekkers zijn schakelbaar afhankelijk van meetwaarden of instellingen en voor elke sensor of stekker kunnen alarmparameters ingesteld worden. Alle aansluitingen zijn getest en werken. pH-sensoren kunnen gekalibreerd worden. Voor de temperatuursensoren kan een correctie (zowel positief als negatief) opgegeven worden.
  • De besturingssoftware ondersteunt communicatie met de ESP8266 WiFi-module via I2C. De ESP8266 is master en stuurt 17 bytes (byte 1 = commando, byte 2-17 data) waarop Pond[CTRL] reageert met een antwoord van 16 bytes.
  • De WiFi-module werkt als access-point indien er niet verbonden kan worden met het opgegeven netwerk. Anders werkt deze als draadloze client.
  • De WiFi-module heeft een beperkte webinterface en ondersteunt http-requests als voorbereiding op een eventuele app.
  • De WiFi-module heeft een mDNS-responder voor gemakkelijke toegang. Deze is werkend getest op Windows (met Bonjour), iOS en macOS. Android lijkt (nog) niet te werken.
Meetwaarden van de sensoren tijdens de testfase. Dit is uiteraard niet de definitieve gebruikersinterface.