Pond[CTRL] Update

Vandaag een aantal updates doorgevoerd:

  • Synchronisatie met timeserver als voorbereiding op schakelen dmv timers. Als timeserver wordt standaard pool.ntp.org gebruikt, maar dit is te wijzigen naar elke gewenste server. Er kan een tijdzone opgegeven worden (offset vanaf UTC, zowel positief als negatief) voor lokalisatie.
  • Er werd bij een actieve verbinding met Pond[CTRL] elke seconde gecontroleerd op updates. Dit is natuurlijk totaal onnodig. Dit gebeurt nu eens per minuut en buiten de verbinding tussen client en Pond[CTRL] om.
  • Duur van voederpauze nu instelbaar van 0 – 65535 seconden.
  • De module is nu te herstarten via de knop ‘Restart’.
Nieuwe ‘System settings’ waar duur van voederpauze, tijdzone en tijdserver opgegeven kunnen worden. Via dit scherm kan ook de module herstart worden.
Output van /get vanaf Pond[CTRL], waarin timeserver, timestamp timestamp_without_offset, timezone_offset en feedpause_duration toegevoegd zijn sinds de laatste update.
Huidige firmwareversie: 1201

Eerstvolgende actie wordt het toevoegen van systeem-instelling ‘External UDP-port’, waardoor het mogelijk moet zijn om meerdere Pond[CTRL]-systemen achter één router te kunnen benaderen.