Nieuw Laravel-project opstarten

Om een Laravel project te starten zijn PHP en Composer nodig. Ik ga er van uit dat PHP al geinstalleerd is. Om composer te installeren kun je volgende opdrachten gebruiken (getest op Raspbian 8 Jessie):

wget -O composer-setup.php https://getcomposer.org/installer
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
rm -rf composer-setup.php

Na succesvolle installatie van Composer kun je een Laravel project aanmaken:

composer create-project laravel/laravel <projectnaam>

Om project met naam dennisbor-laravel te maken gebruik je dus volgende opdracht:

composer create-project laravel/laravel dennisbor-laravel

Na enige tijd is het project aangemaakt en is de subfolder met de projectnaam aangemaakt. Open de map via:

cd dennisbor-laravel

Je kunt het project nu starten met volgende opdracht:

php artisan serve

Er wordt nu getoond hoe het project te bereiken is:

[Sun May 16 13:03:56 2021] PHP 8.0.5 Development Server (http://127.0.0.1:8000) started

Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je via je huidige webserver het project kunt bereiken, zorg er dan wel voor dat de ‘/public’ map de root-map wordt.

Belangrijk is ook dat de webserver kan schrijven naar de mappen ‘storage’ en ‘bootstrap/cache’.