Tailwind CSS installeren

In de hoofdmap van het Laravel project voer je de volgende opdrachten uit:

npm install tailwindcss
npm install
npm run dev
npx tailwind init

Bestand webpack.mix.js verander je naar:

const mix = require('laravel-mix');
const tailwindcss = require('tailwindcss');


mix.js('resources/js/app.js', 'public/js')
    .postCss('resources/css/app.css', 'public/css', [
        require('tailwindcss'),
    ]);

i

Open resources/css/app.css en plaats de volgende code:

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

Voer daarna opnieuw de volgende opdracht uit:

npm run dev