Pond[CTRL] Update

Om Pond[CTRL] met andere apparaten te laten communiceren zonder handmatig in te hoeven loggen, als voorbereiding op de gewenste HomeBridge-koppeling, ondersteunt de firmware nu autorisatie door middel van een API-key. Standaard is er geen API-key ingesteld waarmee API-autorisatie uitgeschakeld is. Zodra de key ingesteld is kunnen apparaten door middel van deze key alle functionaliteit van Pond[CTRL] bedienen.

Ondanks dat de firmware nu autorisatie middels een API-key ondersteunt, kan de API-key nog niet ingesteld worden vanuit de webinterface. Dit zal de eerstvolgende stap worden.

Huidige firmwareversie: 1136