Pond[CTRL] Update

Vanaf nu is het mogelijk de API-key te genereren in de webinterface, via menu-optie ‘API Key’ en deze op te slaan.

Helaas bleek er een fout te zitten in de firmware waardoor sommige instellingen niet vanuit het geheugen geladen werden na een herstart, waaronder de API-key. Deze bug is verholpen in de laatste firmware.

Huidige firmwareversie: 1142