Pond[CTRL] Update

Kleine update gemaakt, waarbij de resterende voederpauze-tijd nu beschikbaar is. Deze wordt vanaf nu ook in de online app weergegeven.

Er wordt nu ‘Feed’ samen met de resterende tijd weergegeven in plaats van enkel ‘Feeding’. Dit is mogelijk door de nieuwe parameter ‘feedpause_remaining’ in een /get-aanvraag.
Huidige firmwareversie: 1221