Pond[CTRL] Update

Er zat een bug in de firmware waarbij uitgeschakelde sensoren een alarm konden verzoorzaken. Dit is opgelost vanaf firmwareversie 1130.

Huidige firmwareversie: 1130